messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัด อบต.ดอนแรด
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัด อบต.ดอนแรด
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากร อบต.ดอนแรด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส IIT
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส EIT
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
การประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติต่างๆ ประจำปี พ.ศ 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
สินค้าโอทอป
 
camera_alt กิจกรรม อบต.ดอนแรด
กิจกรรมออกกำลังกาย ขยับกายใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค[1 กันยายน 2566]
ประเพณีการทำบุญถวายภัตราหารเพลร่วมกันในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาตำบลดอนแรด ประจำปี ๒๕๖๖[1 กันยายน 2566]
โครงการอบรมธรรมะเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด[19 มิถุนายน 2566]
พิธีปิดโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี รุ่นที่ ๒[14 มิถุนายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview129

thumb_up Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสิทธิชัย มงคล
นายก อบต.ดอนแรด
นายสิทธิชัย มงคล
นายก อบต.ดอนแรด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook
อบต.ดอนแรด

สถิติ sitemap
วันนี้ 103
เดือนนี้729
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)23,094
ทั้งหมด 71,588


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ