องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
check_circle สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของตำบลดอนแรด เป็นที่ราบสูงลักษณะเป็นลูกคลื่น สภาพดินเป็นดินร่วนสีเทา และเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อาณาเขตตำบล: ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลย่างสว่างและตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์