messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 41
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 35
ปัจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 44
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1