messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัด อบต.ดอนแรด
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัด อบต.ดอนแรด
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากร อบต.ดอนแรด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส IIT
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส EIT
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
สินค้าโอทอป
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
การประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติต่างๆ ประจำปี พ.ศ 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
 
camera_alt กิจกรรม อบต.ดอนแรด
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย[10 เมษายน 2567]
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานงาน การบริหารจัดการพื้นที่ตำบล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗[4 เมษายน 2567]
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดฯ[29 มีนาคม 2567]
วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๗[18 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview145

thumb_up Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสิทธิชัย มงคล
นายก อบต.ดอนแรด
นายสิทธิชัย มงคล
นายก อบต.ดอนแรด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook
อบต.ดอนแรด

สถิติ sitemap
วันนี้ 13
เดือนนี้729
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)23,094
ทั้งหมด 71,588


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ