องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box กองช่าง
นายวรวิทย์ บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพชรกฤษ เทียงมา
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายโสภา นนท์ชนะ
ผช.นายช่างโยธา
นายเสริมรัตน์ นรินทร์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฐวดี โกษาผล
-
นางสาวพนิดา ช่องงาม
-
นายทองปาน เยี่ยมไธสงค์
-
นายสมคิด อุจันทึก
-
นายธวัชชัย ชำนาญงาม
-
นายพรหมมาตร รวมเงิน
-
นายโผน ตุ้มทอง
-