messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรืองการสำรวจป้าย เพื่อปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอก เพื่อแต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอก เพื่อแต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 490
find_in_page ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
แผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
find_in_page นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1 ) 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3 ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2