messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ฐานข้อมูลคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 41
ประชุมสภา27 ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศกำหนดประชุมสภา 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรืองการสำรวจป้าย เพื่อปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศ การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 69
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
ประชุมสภา 28 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน :
ประกาศกำหนดประชุมสภา 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน :
ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3