messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
check_circle สถานที่สำคัญ
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล: 1.วัดชัยศรีสะอาดบ้านดอนแรด 2.วัดใหม่บ้านยาง 3.วัดอัมพวันบ้านโนนทราย 4.วัดคำศรีบ้านบึง 5.วัดสระกุต 6.วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์บ้านหาญฮี 7.วัดศิลาวรรณ บ้านหนองหิน 8.สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด 9.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 10.สถานีตำรวจภูธรดอนแรด 1 แห่ง 11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6 แห่ง 12.โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 6 แห่ง 13.โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 แห่ง
แหล่งท่องเที่ยว