องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box ฝ่ายสภา
นายนพดล สานุสันต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 061-1405786
นางไกรสอน วงศ์บุตรศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 087-9637004
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 089-4283468
นายพิมพา โสพัง
ส.อบต.ม.1
โทรศัพท์ : 087-0756085
นายธัญเทพ โท๊ะทองซิว
ส.อบต.ม.4
โทรศัพท์ : 081-8761850
นายอภินันท์ จันทร์เพ็ง
ส.อบต.ม.5
โทรศัพท์ : 088-3684798
นายไสว สีหาบุตร
ส.อบต.ม.6
โทรศัพท์ : 090-2843886
นายชาย รู้พูด
ส.อบต.ม.7
โทรศัพท์ : 065-2850617
นางมานิตย์ สมบัติวงศ์
ส.อบต.ม.8
โทรศัพท์ : 093-0814671
นายอักษร พรมชาติ
ส.อบต.ม.9
โทรศัพท์ : 086-2564469
นางบุญทำ อินทร์ปัญญา
ส.อบต.ม.10
โทรศัพท์ : 089-0240250
นาย วิรัตน์ แท่นศิลา
ส.อบต.ม.11
โทรศัพท์ : 093-0607341
นาย สง่า คำจุล
ส.อบต.ม.12
โทรศัพท์ : 062-1052616
นายบัวลา สอดศรี
ส.อบต.ม.13
โทรศัพท์ : 083-3807074
นาง สังวรณ์ สิงห์นุช
ส.อบต.ม.14
โทรศัพท์ : 089-2858730
นายรำไพ นทีนาม
ส.อบต.ม.15
โทรศัพท์ : 089-8642267
นางอรณิชา ศรีใหญ่
ส.อบต.16
โทรศัพท์ : 089-2175458