องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
camera_alt กิจกรรม อบต.ดอนแรด
พิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด สร้างตำบลเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดอนแรดเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาญฮี [26 มีนาคม 2566]
ร่วมพิธีเจริญพระพุธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง [28 กุมภาพันธ์ 2566]
เคารพธงชาติ ๒๗/๐๒/๒๕๖๖ [27 กุมภาพันธ์ 2566]
พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด สร้างตำบลเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดอนแรดเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาญฮี [18 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุม ผู้นำชุมชน ผู้จัดการทีม ในการรับมอบเสื้อ และชี้แจงกฎระเบียบ ข้อห้ามต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยในการแข่งขัน และสถานที่ราชการ [17 กุมภาพันธ์ 2566]
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาญฮี ในการใช้แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างตำบลเข้มแข็ง ดอนแรดเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ [16 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจพื้นที่ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา ดอนแรดเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬา ที่จะเปิดสนามขึ้นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาญฮี [15 กุมภาพันธ์ 2566]
จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด (ห้องหลวงวัง) [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ลงพื้นที่บ้านดอนแรด บ้านหนองตอ บ้านบัวเสียว เพื่อออกเยี่ยมและสอบถามความเป็นอยู่ ตลอดจนอาการป่วยของผู้ป่วยติดเตียงทั้ง ๑๐ ราย [10 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานงาน และการบริหารจัดการพื้นที่ตำบล [9 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)