องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
camera_alt กิจกรรม อบต.ดอนแรด
กิจกรรมออกกำลังกาย ขยับกายใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเต้นแอโรบิค [1 กันยายน 2566]
ประเพณีการทำบุญถวายภัตราหารเพลร่วมกันในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาตำบลดอนแรด ประจำปี ๒๕๖๖ [1 กันยายน 2566]
โครงการอบรมธรรมะเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด [19 มิถุนายน 2566]
พิธีปิดโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี รุ่นที่ ๒ [14 มิถุนายน 2566]
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ [12 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” [9 มิถุนายน 2566]
เปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี รุ่นที่ ๒ [8 มิถุนายน 2566]
เปิดโครงการฝึกอบรมศักยภาพ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดอนแรด [24 พฤษภาคม 2566]
พิธีเปิดงาน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ [23 พฤษภาคม 2566]
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วันสงกรานต์ "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล" ๒๕๖๖ [13 เมษายน 2566]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ)