messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
camera_alt กิจกรรม อบต.ดอนแรด
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย[10 เมษายน 2567]
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานงาน การบริหารจัดการพื้นที่ตำบล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗[4 เมษายน 2567]
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดฯ[29 มีนาคม 2567]
วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๗[18 มีนาคม 2567]
ลงพื้นที่รับฟังปัญหา-อุปสรรค เพื่อการให้บริการประชาชน[23 กุมภาพันธ์ 2567]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสร้างตำบลเข้มแข็ง ดอนแรดเกมส์ ครั้งที่ ๑๓[10 กุมภาพันธ์ 2567]
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๗[13 มกราคม 2567]
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานงาน และบริหารจัดการพื้นที่ตำบล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗[11 มกราคม 2567]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด[27 ธันวาคม 2566]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗[22 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 65 รายการ)