องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาดอนแรด
ประวัติความเป็นมา ตำบลดอนแรด เดิมเป็นป่ารกโดยเฉพาะที่ดอนเต็มไปด้วยกอไผ่และไม้นานาพันธุ์ มีสัตว์ป่าชุกชุม ทั้งเสือ หมี ลิง แรด งูต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะแรดได้อาศัยอยู่ตามหนองน้ำต่าง ๆ เช่น หนองสำโรง หนองขอน หนองหมี หนองตอ ตามหนองน้ำมีกุ้ง หอย ปู ปลา อย่างอุดมสมบูรณ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2435 ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในเขตบ้านเป๊าะ เขตอำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ มีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงอพยพข้ามห้วยฯ เพื่อหลบโรคร้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านดอน และไม่นานโรคร้ายแรงก็สงบลง จึงสร้างหลักปักฐานอยู่ที่บ้านดอน ต่อมาชาวบ้านช่วยกันตั้งชื่อหมู่บ้าน และตำบลว่า "ดอนแรด" ปัจจุบันมี 16 หมู่บ้าน