องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสิทธิชัย มงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 085-2086936
นายอคติ นทีนาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 093-5710224
นายสุรเวช ศรีทะโร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 081-9559638