messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เรืองการสำรวจป้าย เพื่อปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview129

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน