ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้านหาญฮี หมู่ที่3 หมูที่12 หมู่ที่16 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....