ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้านจากสามแยกวัดเก่า - ที่นายแก้ว โดยดำเนินการจากสามแยกวัดเก่า - สวนนางเพียร ก้งทอง บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....