ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกจากหนองโอ่งตาย - คันไดร์ โดยดำเนินการจากสี่แยกนางฉวี บุญเย็น - นานางปาน บุญปัญญา บ้านบัวเสียว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง