ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดจากสี่แยกกลางบ้านไปทางทิศตะวันตก - หน้าบ้านนายวิชัย จันทร์สิทธิ์ ม. 5 โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ จากช่วงบ้านนายทองแดง อ่อนกระตา - หน้านางบุญนาค ภักดิ์ไสย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....