ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องดื่มสำหรับจุดตรวจบริการประชาชน 16 จุด และกองอำนวยการ 1 แห่ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 17 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....