ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องดื่มสำหรับจุดตรวจบริการประชาชน 16 จุด และกองอำนวยการ 1 แห่ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....