ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีสะอาด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 21 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....