ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำศรีบ้านบึง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 17 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....