ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง