กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 อำนาจหน้าที่
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ฯ
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายนพดล สานุสันต์
นายนพดล สานุสันต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
นางไกรสอน วงศ์บุตรศรี
นางไกรสอน วงศ์บุตรศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
เลขานุการสภา
นายพิมพา โสพัง
นายพิมพา โสพัง
ส.อบต.ม.1
นายธัญเทพ โท๊ะทองซิว
นายธัญเทพ โท๊ะทองซิว
ส.อบต.ม.4
นายอภินันท์ จันทร์เพ็ง
นายอภินันท์ จันทร์เพ็ง
ส.อบต.ม.5
นายไสว สีหาบุตร
นายไสว สีหาบุตร
ส.อบต.ม.6
นายชาย รู้พูด
นายชาย รู้พูด
ส.อบต.ม.7
นางมานิตย์ สมบัติวงศ์
นางมานิตย์ สมบัติวงศ์
ส.อบต.ม.8
นายอักษร พรมชาติ
นายอักษร พรมชาติ
ส.อบต.ม.9
นางบุญทำ อินทร์ปัญญา
นางบุญทำ อินทร์ปัญญา
ส.อบต.ม.10
นาย วิรัตน์ แท่นศิลา
นาย วิรัตน์ แท่นศิลา
ส.อบต.ม.11
นาย สง่า คำจุล
นาย สง่า คำจุล
ส.อบต.ม.12
นายบัวลา สอดศรี
นายบัวลา สอดศรี
ส.อบต.ม.13
นาง สังวรณ์ สิงห์นุช
นาง สังวรณ์ สิงห์นุช
ส.อบต.ม.14
นายรำไพ นทีนาม
นายรำไพ นทีนาม
ส.อบต.ม.15
นางอรณิชา ศรีใหญ่
นางอรณิชา ศรีใหญ่
ส.อบต.16
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4415-4041 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.