คำแนะนำ : กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และยืนยันการในขั้นตอนสุดท้าย (ตอบแล้ว 2 ใน 10 ข้อ)
สำรวจความคิดเห็น
20%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
ว่าง