ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก บ้านนายอิ่มเมืองจันทร์ - สี่แยกหนองแหวนคำ หมู่ 10 โดยดำเนินการต่อจากถนน คสล. เดิม - นานายอุทิศ ขันติวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....