ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ให้กับเด็กนักเรียน 17 คน จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....