ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายฉวี กลีบบัว - หลังบ้านนายสิงห์ กลีบบัว) บ้านบึง หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการต่อจากถนน คสล.เดิม - นานายทองใสย์ หาญมานพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....