ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน - แยกบ้านนายยงยศ โกยทรัพย์ ม.16 โดยดำเนินการจากบ้านนางจอม แสนโคตร - บ้านนางวันนา สุขเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....