ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง