ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 14 คน จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง