ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดกีฬาเสื้อ กางเกง พร้อมสกรีน เบอร์ ชื่อ อบต.ดอนแรด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด สร้างตำบลเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง