ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากคันไดร์-วัดเก่า) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)