messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้านหาญฮี หมู่ที่3 หมูที่12 หมู่ที่16 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านยาง - พนังกั้นน้ำ โดยดำเนินการจากถนน คสล.เดิม - นานายสุบรรณ์ ร่วมจิตร บ้านยาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้านจากสามแยกวัดเก่า - ที่นายแก้ว โดยดำเนินการจากสามแยกวัดเก่า - สวนนางเพียร ก้งทอง บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดิน จากนานาย ไสวสีหาบุตร - นานางสมัย เพียรเสมอ บ้านโนนทราย หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกจากหนองโอ่งตาย - คันไดร์ โดยดำเนินการจากสี่แยกนางฉวี บุญเย็น - นานางปาน บุญปัญญา บ้านบัวเสียว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหาญฮี หมู่ที่ 3 จากบ้านนางกัญญา ศรีบาล - วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รวม ๔ วัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดจากสี่แยกกลางบ้านไปทางทิศตะวันตก - หน้าบ้านนายวิชัย จันทร์สิทธิ์ ม. 5 โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ จากช่วงบ้านนายทองแดง อ่อนกระตา - หน้านางบุญนาค ภักดิ์ไสย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากต้นจามจุรีท้ายหมู่บ้าน ? แยกถนนสัญจรเพื่อการเกษตรบ้านยางนางเภา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อเครื่องดื่มสำหรับจุดตรวจบริการประชาชน 16 จุด และกองอำนวยการ 1 แห่ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 17 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก บ้านนายอิ่มเมืองจันทร์ - สี่แยกหนองแหวนคำ หมู่ 10 โดยดำเนินการต่อจากถนน คสล. เดิม - นานายอุทิศ ขันติวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. เดิมโค้งบ้านหนองตอ - ทางแยก ลงทุ่ง หนองหมี หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์คูโบต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ อุปกรณ์เข็มฉีดยาและกระบอกฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม-6385 สุรินทร์ (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาจัดทำปรับปรุงแก้ไขเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ให้กับเด็กนักเรียน 17 คน จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายฉวี กลีบบัว - หลังบ้านนายสิงห์ กลีบบัว) บ้านบึง หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการต่อจากถนน คสล.เดิม - นานายทองใสย์ หาญมานพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อสารส้ม คลอรีน ปูนขาว เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน - แยกบ้านนายยงยศ โกยทรัพย์ ม.16 โดยดำเนินการจากบ้านนางจอม แสนโคตร - บ้านนางวันนา สุขเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างและยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 สายทางจากบ้านนายเที่ยง หาญมานพ ? หน้าวัดบ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแรด หมู่ที่ 14 สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 14 - สามแยกบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (จากสวนแยกนานายวิเชียร สานุสันต์-นานาย บุญมี ภาระเวช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อเครื่องดื่มสำหรับจุดตรวจบริการประชาชน 16 จุด และกองอำนวยการ 1 แห่ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นมถุง) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นมถุง) โรงเรียน ช่วงเปิดแภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำศรีบ้านบึง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 17 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีสะอาด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 21 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 34 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 17 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ-บัวเสียว ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 14 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 28 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตามโครงการเข้างานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อสารส้มชนิดก้อนแบบใสและคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปาและโรงกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางมณี สวัสดี - คลองหนองหัวควาย ม.๑ โดยดำเนินการจากนา นางสาวเกรียงไกร พรมเล็ก - นานายประสิทธิ์ พรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าดอนปู่ตา-คลองย่อย RSP๒๒ บ้านดอนแรด หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการจากถนน คสล.เดิม - คลองย่อย RSP๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากโนนลิเกฮ้าง - คูคันไดร์ (กุดถ้ำมณี) บ้านบัวเสียว หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการจากหนองหมาจอก - คูคันไดร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากวัดเก่า - คลองอีสานเขียว) บ้านหนองตอ หมู่ที่ ๘ โดยดำเนินการต่อจากลาดยาง-นานายประจักษ์ รมรื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกลาง หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านนายภานุวัฒน์ ลาเลิศ - นานายยุทธนันท์ แจทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) โรงเรียน ช่วงเปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) โรงเรียน ช่วงเปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฟื้นฟูสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลดอนแรด และปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องครัวอเนกประสงค์ภายใน อบต.ดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
1 - 50 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3