messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้านหาญฮี หมู่ที่3 หมูที่12 หมู่ที่16 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากคสล.เดิม (จากสามแยกบ้านนายอิ่ม เมืองจันทร์ - สี่แยกหนองแหวนคำ) บ้านนางเภา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (สายทางคสล.เดิม ถึง นานายสุข) บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อชุด อปพร. เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก(จากหินคลุกเดิม - คลองส่งน้ำ) บ้านดอนแรด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (แยกที่นา นายศิลา สิงห์คำ - โนนสะเหนิ้ง) บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อสารส้มชนิดก้อนแบบใส เพื่อใช้ในกิจการประปาและโรงกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและปิด ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (จากหินคลุกเดิม ถึง พนังกั้นน้ำ) บ้านยาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนแรด หมู่ที่ 15 (จากสามแยกนานางสมร ศรีใหญ่ ถึง คลองอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ (จากกุดเทา - หนองหาญฮี) บ้านหาญฮี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียว (จากนานางอ่อน เกษศิริ - นานายบุญหนัก โสภังค์) บ้านบัวเสียว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ จากหนองจอกน้อย - หนองหมี บ้านหาญฮี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ (จากนานายนิคม แสนโคตร - รอบกุดหาญฮี) ไปทิศตะวันตก บ้านหาญฮี หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คอร. จากสี่แยกกลางบ้าน - บ้านนายพิชัย อ่อนกะตา ม.5 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการจากบ้านนางรัตนา รูปคำ - ห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.เดิมบ้านนายอ้ม ชินวงศ์ - หน้าโรงเรียนบ้านโนนทราย ม.6 บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการจากช่วงถนนลาดยาง - นางหนูเจียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายบัวไล สานุสันต์ - คลองย่อย RSP 22 (หนองจับหมา) ม.2 โดยดำเนินการจากช่วง(จากนานายหมั่น มีโชค - นานายช่วง ใจหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติิราชการตามหลักทศพิศราชธรรม ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากคันไดร์-วัดเก่า) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ 13 สายทางจากนานายสุชาติ สีหลอด - นายกวาง ทุมภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกจากนานางติ๋น ศิลาชัย - คลองชลประทาน ม.11 บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการจากช่วง(จากหนองบึง - คลองชลประทาน) บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อชุดกีฬาเสื้อ กางเกง พร้อมสกรีน เบอร์ ชื่อ อบต.ดอนแรด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด สร้างตำบลเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คอร.โดยดำเนินการช่วงบ้านนายวีรศักดิ์ แววสว่าง - สวนนางสายทอง พรหมทา บ้านบัวเสียว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
1 - 30 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1