messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก(จากหินคลุกเดิม - คลองส่งน้ำ) บ้านดอนแรด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (แยกที่นา นายศิลา สิงห์คำ - โนนสะเหนิ้ง) บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและปิด ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 14 คน จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและปิด ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (จากหินคลุกเดิม ถึง พนังกั้นน้ำ) บ้านยาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนแรด หมู่ที่ 15 (จากสามแยกนานางสมร ศรีใหญ่ ถึง คลองอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนแรด หมู่ที่ 15 (จากสามแยกนานางสมร ศรีใหญ่ ถึง คลองอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก (จากหินคลุกเดิม ถึง พนังกั้นน้ำ) บ้านยาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแรด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเหมาจัดพฺิธีบวงสรวงสักการะ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดอนแรด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมารถแม็คโคร เพื่อขุดลอกทางน้ำหัวกระโหลกหนองบัวเสียว และ่จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์กิจการประปาบ้านโนนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อสาลี่ลากรถไถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ (จากกุดเทา - หนองหาญฮี) บ้านหาญฮี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียว (จากนานางอ่อน เกษศิริ - นานายบุญหนัก โสภังค์) บ้านบัวเสียว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกคลองอีสานเขียว (จากนานางอ่อน เกษศิริ - นานายบุญหนัก โสภังค์) บ้านบัวเสียว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ (จากกุดเทา - หนองหาญฮี) บ้านหาญฮี หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากคันไดร์-วัดเก่า) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ จากหนองจอกน้อย - หนองหมี บ้านหาญฮี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ (จากนานายนิคม แสนโคตร - รอบกุดหาญฮี) ไปทิศตะวันตก บ้านหาญฮี หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คอร. จากสี่แยกกลางบ้าน - บ้านนายพิชัย อ่อนกะตา ม.5 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการจากบ้านนางรัตนา รูปคำ - ห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.เดิมบ้านนายอ้ม ชินวงศ์ - หน้าโรงเรียนบ้านโนนทราย ม.6 บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการจากช่วงถนนลาดยาง - นางหนูเจียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ (จากนานายนิคม แสนโคตร - รอบกุดหาญฮี) ไปทิศตะวันตก บ้านหาญฮี หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ จากหนองจอกน้อย - หนองหมี บ้านหาญฮี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลดอนแรด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในกิจการประปาและโรงกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.เดิมบ้านนายอ้ม ชินวงศ์ - หน้าโรงเรียนบ้านโนนทราย ม.6 บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการจากช่วงถนนลาดยาง - นางหนูเจียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คอร. จากสี่แยกกลางบ้าน - บ้านนายพิชัย อ่อนกะตา ม.5 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการจากบ้านนางรัตนา รูปคำ - ห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายบัวไล สานุสันต์ - คลองย่อย RSP 22 (หนองจับหมา) ม.2 โดยดำเนินการจากช่วง(จากนานายหมั่น มีโชค - นานายช่วง ใจหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อรถสาลี่ลากรถไถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติิราชการตามหลักทศพิศราชธรรม ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติิราชการตามหลักทศพิศราชธรรม ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติิราชการตามหลักทศพิศราชธรรม ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติิราชการตามหลักทศพิศราชธรรม ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายบัวไล สานุสันต์ - คลองย่อย RSP 22 (หนองจับหมา) ม.2 โดยดำเนินการจากช่วง(จากนานายหมั่น มีโชค - นานายช่วง ใจหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากคันไดร์-วัดเก่า) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากคันไดร์-วัดเก่า) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากคันไดร์-วัดเก่า) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ 13 สายทางจากนานายสุชาติ สีหลอด - นายกวาง ทุมภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกจากนานางติ๋น ศิลาชัย - คลองชลประทาน ม.11 บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการจากช่วง(จากหนองบึง - คลองชลประทาน) บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ 13 สายทางจากนานายสุชาติ สีหลอด - นายกวาง ทุมภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกจากนานางติ๋น ศิลาชัย - คลองชลประทาน ม.11 บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการจากช่วง(จากหนองบึง - คลองชลประทาน) บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากคันไดร์-วัดเก่า) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
151 - 200 (ทั้งหมด 208 รายการ) 1 2 3 4 5