messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีสะอาด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 21 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 34 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 17 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ-บัวเสียว ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 14 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 28 คน จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตามโครงการเข้างานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อสารส้มชนิดก้อนแบบใสและคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปาและโรงกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางมณี สวัสดี - คลองหนองหัวควาย ม.๑ โดยดำเนินการจากนา นางสาวเกรียงไกร พรมเล็ก - นานายประสิทธิ์ พรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าดอนปู่ตา-คลองย่อย RSP๒๒ บ้านดอนแรด หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการจากถนน คสล.เดิม - คลองย่อย RSP๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากโนนลิเกฮ้าง - คูคันไดร์ (กุดถ้ำมณี) บ้านบัวเสียว หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการจากหนองหมาจอก - คูคันไดร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากวัดเก่า - คลองอีสานเขียว) บ้านหนองตอ หมู่ที่ ๘ โดยดำเนินการต่อจากลาดยาง-นานายประจักษ์ รมรื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกลาง หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านนายภานุวัฒน์ ลาเลิศ - นานายยุทธนันท์ แจทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) โรงเรียน ช่วงเปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริมพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) โรงเรียน ช่วงเปิด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ให้กับเด็กนักเรียน 26 คน จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลดอนแรด และปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฟื้นฟูสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลดอนแรด และปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องครัวอเนกประสงค์ภายใน อบต.ดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลดอนแรด และปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ใหม่และมีความมั่งคงแข็งแรงเหมาะสำหรับอยู่อาศัยและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข จำนวน 1 ราย คือ นายจิตชนัย ศรีผุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(จากแยกบ้านนายพิมพา แก่นศิริ - บ้านนางศรี แจทอง) บ้านบึง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด บ้านดอนแรด หมู่ที่ 15 จากบ้านนางแต้ม ยอดพรม - คลองระบายน้ำสามแยกวัดชัยศรีสะอาด บ้านดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากศาลาประชาคม - บ้านนายสุนันท์) บ้านหาญฮี หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้สำหรับตกแต่งสวนหย่อมภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุสนาม (ม้าหินอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ราย นายพิมพา เสียงเสนาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ราย นางเลียน พรมทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ราย นายสุข สุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 1 ราย นายจิตชนัย ศรีผุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 1 ราย นายบุญมี หล่าจันดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 1 ราย นายทองใส คำบุตรศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ถนนรอบบ้าน) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแรด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากสี่แยกบ้านนางหมาย เมืองแสน - สายแยกทิศตะวันตกวัดชัยศรีสะอาด (จากบ้านนายศิริรักษ์ สามี - สวนนายบุญ สานุสันต์) หมู่ที่ 2 บ้านดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านบึง (จากบ้านนางหมูน เคลือรัตน์ - บ้านนางสาวประทุมพร รมรื่น) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ถนนรอบบ้าน) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ถนนรอบบ้าน) บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล. (สายทางจากคอนกรีตเดิม-ไปลาดยาง) บ้านบึง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (จากนานายสมบัติ สามี - คลองชลประทาน) บ้านดอนแรด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (จากแยกบ้านนายประเสริฐ คำใบ - ดงปู่ตา) บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (สายจากทางบ้านนางอรรณ - นางสมเพียร สารีพงษ์) บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
51 - 100 (ทั้งหมด 208 รายการ) 1 2 3 4 5