องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด สร้างตำบลเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดอนแรดเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาญฮี
รายละเอียด : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด สร้างตำบลเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดอนแรดเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาญฮี พร้อมด้วย นางสาวระพีพรรณ วรฉัตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี โดยมี นายสิทธิชัย มงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด สมาชิกสภาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ประชาชน ชาวตำบลดอนแรด ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่
ผู้โพส : admin